Skip to the content

Kommende generalforsamling

Sydals Øst Vandforsyning

Afholder ordinær generalforsamling

Tirsdag den 29. marts 2022.

Kl. 19.30 på Skovby kro

 

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent og protokolfører.
  2. Bestyrelsens beretning ved formanden.
  3. Godkendelse af regnskabet.
  4. Godkendelse af Budget og Takstblad for 2023.
  5. Indkomne forslag.
  6. Valg af bestyrelse og suppleanter for disse.

På tur afgår:

    Skovby: Jan Brodersen + suppl. Jan Lorenzen.

    Lysabild: Keld Iversen + suppl. Rasmus Wolf.

    Tandslet: Claus Petersen + suppl. Jens Oksholm.

    Majbøl: Nyvalg + suppl. Søren Beck.

    Mommark: Jens Jensen + Lars Paulsen.

  1. Valg af Revisor og suppleant: Helge Duus + suppl. Hans Duus.
  2. Eventuelt.

 

 

Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal

indsendes skriftlig til direktør: Ejvind Thorstensen,

Udsigten 23, 6400 Sønderborg.

Senest den 21. marts 2022.

 

Bestyrelsen

 

NB: Sydals Øst Vandforsyning forsyner områderne:

Skovmose, Drejby, Skovby, Skovbyballe, Lysabild,

Lysabildskov, Nypøl, Sarup, Mommark, Tandslet, Jestrup,

Majbøl, Mjanghøj, Ertebjerg og Asserballeskov.

Telefon ved især brud: 21 78 73 14.

Hjemmeside: www.soev.dk

Mail: soev@soev.dk