Skip to the content

Nyheder og aktuelt

 

August 2018

Der er nu mulighed for at tilmelde sig sms og e-mail.Hvis du normalt modtager årsopgørelsen med post,vil du fremover modtage den på mail,hvis vi har din mail adresse,tilmelding foregår under links.Samme sted kan du også tilmelde dit mobilnummer,så vil du modtage en sms i tilfælde af driftforstyrelser.

Solceller

Ved generalforsamlingen i år blev bestyrelsen pålagt, at undersøge mulighederne for tilskud til solceller på det nye vandværk. Vi har henvendt os til Sønderborg kommunes solcelleafdeling, ehvervskontakten og Projekt Zero, der er ikke tilskud til virksomheder heller ikke til vandværker. Da vi kun betaler ca. 20 øre pr kWh, (alle kWh baserede afgifter får vi refunderet), så er der ikke økonomisk basis for projektet, det vil kun gøre vandprisen højere. Derfor har Sydals Øst Vandforsynings forretningsudvalg besluttet, at der pt. ikke  kommer solceller på det nye vandværk.

 

Ved samme generalforsamling blev vi også pålagt at undersøge mulighederne for at etablere et afkalkningsanlæg på det nye vandværk. Vi har nu haft kontakt til et firma, som forhandler det på generalforsamlingen nævnte system. Systemet er godt, vi ville bland andet kunne styre, hvor langt ned vi ønsker hårdhedsgraden, men vil komme til at koste mellem 2,00 og 2,50 kr. ekstra pr m3 vand.

Der vil komme et udspil fra bestyrelsen, som fremlægges på generalforsamlingen 2018.

 

Oktober 2017.

Kære andelshaver i Asserballeskov

Bestyrelsen i Sydals Øst Vandforsyning (SØV) ønsker dig velkommen som medejer af SØV, vi vil gøre alt, hvad der står i vores magt, for at du skal blive glad for at være andelshaver hos os.

Har du brug for at kontakte os, kan du gøre det på mail: soev@bbsyd.dk, eller hvis det er akut fx ved brud telefon nr.: 2178 7314, det vil være Bjarne Hansen eller hans afløser, som svarer, og de vil gøre alt for at hjælpe dig.

Vi vil her i efteråret begynde på at udskifte alle vandmålere Asserballeskov med fjernaflæste målere. Sidder din vandmåler i en målerbrønd, kommer vi blot forbi en dag, og skifter den. Sidder måleren derimod indenfor, vil du i god tid, før vi kommer, blive kontaktet for at træffe en aftale om et tidspunkt, vi kan komme til at skifte måleren. I den forbindelse vil jeg gøre opmærksom på §5 afsnit 5 og 6 i vores vedtægter, de kan findes på vores hjemmeside soev.dk under ”Om os”. Udskiftningen af måleren tager ca. 15 minutter.

Oplysninger om taksblad, bestyrelsen, generalforsamling og regnskab m.m. kan du se på vores internet adresse soev.dk.

Vi håber og tror, du vil blive glad for at være en del af SØV.

P. b. v. Ejvind Thorstensen, Formand

 

November 2017.

Det nye vandværk er nu så langt, at der kun mangler kontrol af diverse ind og ud signaler samt prøvekøring af værket. Det er et arbejde, som tager ca. 3 uger således, at vi kan begynde at køre vand igennem hele værket ultimo september i år. Herefter vil der være en indkøring af hele processen, blandt andet for at få biologien til at fungere i filtrene, og det kan ingen fortælle os, hvor lang tid der går med det. Men vi kan oplyse, at da man startede det nybyggede Gråsten vandværk, tog det 4½ måned.

Vandværket producerer nu ca. 15 m3 i timen, vandets kvalitet er endnu ikke i orden, så derfor sendes vandet ned til det gamle Skovby vandværk som råvand. Men inden ledes det igennem et UV-filter, som slår alle bakterierne ihjel. Vi følger kvaliteten tæt, derfor tages der analyser af vandet en gang om ugen, og vi kan se at det langsomt bliver bedre og bedre. Så vi er meget optimistiske, og håber, og tror, at der ikke går så lang tid som i Gråsten.